Εξυπνούλης Κάντο Όπως Εγώ (1024-63274)

Ένα παιχνίδι που βασίζεται στην κίνηση χάρη στις κάρτες που καλούν το παιδί να εκτελέσει τη δράση που υποδεικνύεται από ένα ζώο. Περιέχει πολλά αξεσουάρ. 

12,00 €